Silstap.eu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Vážení obchodní přátelé,

     dovolte, abychom Vám představili společnost, která působí v České   republice v kraji Vysočina, a provádí na silniční síti, místních a účelových komunikacích a v areálech firem


D O P R A V N Í   Z N A Č E N Í

vodorovné dopravní značení  ( barvou i plastem )

-  svislé dopravní značení
-  přechodné dopravní značení
-  půjčování dopravních značek


     Silstap spol. s r.o. je stavební společnost zaměřená na silniční stavitelství, především na provádění vodorovného dopravního značení silnic. Dále provádí zimní a letní údržbu komunikací, sečení trávy kolem komunikací a zajišťuje koupi a prodej zboží.

    Společnost patří k firmám s jednoduchou organizační strukturou umožňující pružně reagovat na požadavky zákazníka.   Historie firmy                                   

    Firma Silstap spol. s r.o. byla založena v roce 1994. Hlavní pracovní náplní bylo vodorovné dopravní značení, provádění nátěrů vozovek a emulzních kalových zákrytů po celé ČR.
    
    V současné době se soustřeďujeme hlavně na provádění vodorovného a svislého dopravního značení.
 
     V roce 2016 jsme začali provádět také opravy spár a trhlin za tepla technologií JST (JOINT SEALING TECGNOLOGY). Tato technologie není určena pro provádění plošných oprav většího rozsahu. Je třeba si uvědomit, že každá včas neopravená spára je potencionálním výtlukem, takže tato metoda je vlastně preventivním opatřením před vytvořením výtluků. Z bezpečnostního hlediska se používá speciální protismykový posyp.
 
    Obchodním partnerům nabízíme výhodné ceny, záruku na provedené dílo a kvalitu práce v krátkých dodacích lhůtách po celé ČR.

    Jsme přesvědčeni, že při navázání spolupráce vám splníme všechny vaše požadavky.


    Těšíme se na možnou spolupráci


 Ing. Smolík Stanislav
jednatel společnosti

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky